informacje
2015-09-02 

Za nami konsultacje w Gminie Czastary


Rozpoczął się kolejny tydzień konsultacji społecznych i kolejne spotkanie z mieszkańcami dobiegło końca. W poniedziałek odwiedziliśmy Gminę Czastary aby poznać mocne i słabe strony jak również szanse i zagrożenia dla rozwoju tego regionu. Pojawiło się sporo problemów ale też mnóstwo pomysłów jak je rozwiązać i jak zaktywizować mieszkańców do działania na rzecz wspólnej sprawy. Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie. Teraz już na pewno wiemy, że na realizacje naszej LSR przydałoby nam się jeszcze co najmniej drugie tyle środków w budżecie. Pomysłów na projekty było mnóstwo…

Zapraszamy na kolejne spotkania.

Na Wasze pomysły na projekty czekamy podczas najbliższych spotkaniach w czwartek w Galewicach a w piątek w Lututowie.


wróć

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015