informacje

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety identyfikującej problemy naszej lokalnej społeczności. Ankieta składa się z 2 części. Pierwsza część to  lista problemów, które zostały zidentyfikowane przez „Między Prosną a Wartą” - LGD w trakcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Druga część to lista propozycji w jaki sposób można złagodzić zgłoszone problemy.

Poprzez wypełnienie ankiety każdy mieszkaniec obszaru „Między Prosną a Wartą” może mieć wpływ na kierunki jego rozwoju. Wypełnienie ankiety jest proste i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest anonimowa. W celu wypełnienia ankiety należy kliknąć w poniższy odnośnik.

Ankieta identyfikująca problemy obszaru "Między Prosną a Wartą"

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015