informacje

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety identyfikującej problemy naszej lokalnej społeczności. Ankieta składa się z 2 części. Pierwsza część to  lista problemów, które zostały zgłaszane przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą” w okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Druga część to lista propozycji w jaki sposób można złagodzić zgłoszone problemy.

Poprzez wypełnienie ankiety każdy mieszkaniec obszaru „Między Prosną a Wartą” może mieć wpływ na kierunki jego rozwoju. Wypełnienie ankiety jest proste i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest anonimowa. W celu wypełnienia ankiety należy kliknąć w poniższy odnośnik.

Ankieta identyfikująca problemy obszaru "Między Prosną a Wartą"

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015