informacje
2015-09-07 

Odwiedziliśmy Galewice i Lututów


Za nami kolejny tydzień konsultacji społecznych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR .

W czwartek (4.09) gościliśmy w  Gminie Galewice a w piątek (5.09) spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Lututów. Tym sposobem mamy za sobą już 5 spotkań z mieszkańcami.  Na każdym ze spotkań została opracowana analiza SWOT tj.  poznaliśmy mocne i słabe strony jak również szanse i zagrożenia dla rozwoju tych pięknych zakątków naszej małej ojczyzny. Zapisaliśmy również mnóstwo pomysłów na realizację projektów w nowym okresie programowania. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz zaangażowanie w prace nad nową lokalną strategią rozwoju.

Cieszymy się niezmiernie, że nasz obszar zamieszkują tak aktywni ludzie i zapraszamy na kolejne spotkania, w najbliższy poniedziałek spotkamy się w Łubnicach.

Jeszcze raz Dziękujemy!


wróć

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015