informacje

Lokalizacja biura:

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

98-400 Wieruszów

ul. Rynek 1-7

tel. kom. 601 861 060

tel. stacjonarny 62 78 13 928 i 62 78 13 929,

Biuro czynne we wtorki i czwartki

w godz. 10.00 - 14.00

e-mail:  lgd.wieruszow@wp.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015