informacje
2015-09-15 

Zgłoś swój pomysł


Masz pomysł na rozwój swojej miejscowości lub organizacji.

Chcesz założyć działalność gospodarczą lub rozwijać swoja firmę.

To świetnie na Twój pomysł właśnie czekamy.

Już dziś zgłoście Państwo propozycje działań/ projektów jakie chcielibyście realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat w fiszce projektu.

Drogi mieszkańcu obszaru LGD "Między Prosną a Wartą" nie czekaj, aż ktoś zrobi to za Ciebie, weź Swój los, oraz los naszej "małej ojczyzny" w Swoje ręce!

Wypełnione fiszki projektowe prosimy o dostarczenie do biura LGD lub przesłanie skanem na maila: lgd.wieruszow@wp.pl

Swoje pomysły mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne czy grupy nieformalne. 

Zapraszamy!


Formularze:

Fiszka - inicjatywa lokalna

Fiszka- przedsiebiorczość


wróć


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015