informacje
2022-10-17 

Konsultacje społeczne zakończone


W czwartek 13 października zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych. Spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich gmin z obszaru naszej LGD. Podczas każdego ze spotkań została sporządzona analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania problemów, z którymi mierzą się każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów okazały się przygotowane przez pracowników LGD ankiety.

Po wypełnieniu ankiet przyszedł odpowiedni czas na zgłaszanie pomysłów…, pomysłów  na to, jak angażując nasze zasoby (wcześniej wskazane jako mocne strony) z wykorzystaniem szans, które daje nam otoczenie, sprawić żeby żyło nam się lepiej. Trzeba przyznać, że nasi mieszkańcy są bardzo pomysłowi i aktywni.  Pomysłów było mnóstwo, a my musieliśmy się nieźle nagłowić żeby to wszystko uporządkować i spisać. Zebrane materiały umożliwią nam podjęcie prac nad przygotowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju.

Uczestnikom wszystkich 8 spotkań dziękujemy za udział w tak owocnych spotkaniach, jednocześnie zapraszamy do dalszego angażowania się w inicjatywę LEADER.


wróć


Spotkanie w Bolesławcu

Spotkanie w Bolesławcu

Spotkanie w Czastarach

Spotkanie w Czastarach

Spotkanie w Galewicach

Spotkanie w Galewicach

Spotkanie w Klonowej

Spotkanie w Klonowej

Spotkanie w Łubnicach

Spotkanie w Łubnicach

Spotkanie w Lututowie

Spotkanie w Lututowie

Spotkanie w Sokolnikach

Spotkanie w Sokolnikach

Spotkanie w Wieruszowie

Spotkanie w Wieruszowie
  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015