informacje

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” jest dokumentem załączonym do wniosku o wparcie przygotowawcze. Plan włączenia społeczności opisuje sposób przygotowania lokalnej strategii, a w szczególności określa jak lokalna społeczność zostanie włączona do jej przygotowania. Określa również zasady funkcjonowania biura LGD w okresie przygotowawczym.

 

Do pobrania:

Plan włączenia społeczności załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, złożonego przez „Między Prosną a Wartą” – LGD.


Uwaga.
Do otwarcia pliku niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015