informacje


2015-09-09 

Cieszymy się, że byliście z nami - konsultacje w Łubnicach

Za nami kolejne udane spotkanie z mieszańcami. 7 września 2015 roku gościliśmy w Gminie Łubnice. W prace nad nową LSR zaangażowało się aż 31 osób. Diagnoza obszaru i analiza SWOT w takie grupie to czysta przyjemność, w krótkim czasie udało nam się odwalić kawał dobrej roboty.

  więcej >>


2015-09-07 

Odwiedziliśmy Galewice i Lututów

Za nami kolejny tydzień konsultacji społecznych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR .
W czwartek (4.09) gościliśmy w  Gminie Galewice a w piątek (5.09) spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Lututów. Tym sposobem mamy za sobą już 5 spotkań z mieszkańcami.

  więcej >>


2015-09-02 

Za nami konsultacje w Gminie Czastary

Rozpoczął się kolejny tydzień konsultacji społecznych i kolejne spotkanie z mieszkańcami dobiegło końca. W poniedziałek odwiedziliśmy Gminę Czastary aby poznać mocne i słabe strony jak również szanse i zagrożenia dla rozwoju tego regionu. Pojawiło się sporo problemów ale też mnóstwo pomysłów jak je rozwiązać i jak zaktywizować mieszkańców do działania na rzecz wspólnej sprawy. Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

  więcej >>


2015-08-28 

Konsultacje społeczne - Bolesławiec

Za nami dwa spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR do roku 2020. Do tej pory spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Klonowa i Gminy Bolesławiec.

Tutaj do pobrania: prezentacja wyświetlona na spotkaniu w Bolesławcu

Zapraszamy na kolejne spotkania!
W przyszłym  tygodniu widzimy się w Czastarach (31 sierpnia), Galewicach i Lututowie (3 i 4 września).

  więcej >>


2015-08-26 

Odbyło się spotkanie w Klonowej

25 sierpnia 2015 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych, które mają na celu identyfikację problemów lokalnej społeczności w kontekście tworzonej lokalnej strategii rozwoju.

Zgodnie z harmonogramem spotkanie odbyło się w Klonowej. Uczestnicy spotkania okazali duże zainteresowanie omawianym tematem. Obecność wójta oraz radnych w istotny sposób wzbogaciła zakres merytoryczny spotkania. Udało się wzbudzić dyskusję, podczas której podane zostały przykłady konkretnych projektów. Nie wszystkie mogą zostać zrealizowane w ramach PROW 2014 – 2020, jednak stanowią inspirację dla innych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców Gminy Klonowa.

  więcej >>


2015-08-24 

Spotkanie w Klonowej

Już jutro (25 sierpnia) w Klonowej odbędzie się spotkanie poświęcone środkom unijnym dostępnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Zapraszamy o godzinie 12.00 do Urzędu Gminy w Klonowej

  więcej >>


2015-08-17 

Zapraszamy na konsultacje społeczne w formie 8 warsztatów

Masz pomysł na rozwój swojej miejscowości?

Chcesz rozpocząć działaność gospodarcza lub rozwijać swoją firmę?

Super !

To właśnie Ciebie szukamy!!!

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza na mieszkańców Powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa do włączenia się w prace nad lokalna strategia rozwoju dla obszaru 8 gmin należączych do naszego stowarzyszenia. Zaprszamy aktywnych mieszkańców, członków stowarzyszeń, KGW, bezrobotnych i przedsiębiorców do udziału w pracach zespołu opracowującego Lokalną Strategię Rozwoju do roku 2020.2015-08-04 

Wniosek o wsparcie przygotowawcze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie finansowe dla organizacji, które przygotują lokalną strategię rozwoju dla obszaru na którym działają. W celu uzyskania wsparcia należy złożyć do właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy, a następnie zrealizować działania zakończone opracowaniem lokalnej strategii rozwoju. Najistotniejsze z tych działań są konsultacje społeczne, w trakcie których zostaną zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

„Między Prosną a Wartą” – LGD taki wniosek opracowało i 31 lipca 2015 roku złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jest to pierwszy etap udziału naszej LGD w inicjatywie LEADER w nowym okresie programowania.

  więcej >>


2015-08-04 

LEADER 2014-2020

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania weźmie udział w działaniach w ramach inicjatywy LEADER w okresie 2014 – 2020. W nowym okresie programowania inicjatywa LEADER jest realizowana poprzez nowy instrument – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Jest on objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, który wraz z innymi dokumentami określa prawne reguły jego realizacji. Udział w działaniach LEADER-a umożliwia „Między Prosną a Wartą” – LGD pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.

  więcej >>
znalezionych: 19 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015