informacje


2023-05-19 

Zapraszamy na warsztaty strategiczne - 22 maja

22 maja 2023 r.  w sali sesji Urzędu Miasta w Wieruszowie (ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów) o godz. 9:3O odbędzie się spotkanie w formie warsztatów strategicznych dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR. Zapraszamy członków zespołu projektowego oraz wszystkich chętnych mieszkańców (Powiatu wieruszowskiego i Gminy Klonowa), którzy pomogą nam przygotować nową strategię.

Czekamy na Wasze opinie, rady, sugestie.

Program spotkania:

 1. Omówienie i analiza dotychczas zdefiniowanych  potrzeb i problemów.  
 2. Omówienie i analiza dotychczas zdefiniowanych szans.
 3. Omówienie i analiza dotychczas zdefiniowanych  celów i ustalanie ich hierarchii            .
 4. Dalsze poszukiwanie możliwych rozwiązań dotyczących realizacji LSR.
 5. Opracowanie sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustalania kryteriów wyboru.
 6. Formułowanie wskaźników. 
 7. Identyfikacja grup docelowych.
 8. Opracowanie zasad ewaluacji i monitoringu realizacji LSR oraz jej aktualizacji.

 

Do zobaczenia!

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi2023-05-08 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne nowej LSR

9 maja 2023 r.  w sali bankietowej „Pod Różą” (al. Solidarności 12A, Wieruszów) o godz. 15:OO odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR. Zapraszamy wszystkich chętnych (mieszkańców Powiatu wieruszowskiego i Gminy Klonowa), którzy pomogą nam przygotować nową strategię. Czekamy na Wasze opinie, rady, sugestie.

Do zobaczenia!2023-05-08 

Zaproszenie do konsultacji lokalnej Strategii Rozwoju i planu komunikacji

Poniżej prezentujemy projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz projekt planu komunikacji z lokalną społecznością.

Zapraszamy do zapoznania się załączonymi dokumentami i zgłaszania swoich uwag do zapisów w nich zawartych. Swoje uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.wieruszow@wp.pl lub bezpośrednio w biurze LGD (Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26 i 26A) w terminie do 19 maja 2023 r.

 

Do pobrania:

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" - LGD na lata 2023 - 2027

Projekt Planu komunikacji z lokalną społecznością


Uwaga.
Do otwarcia plików niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)2023-04-14 

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Szanowni mieszkańcy obszaru naszej lokalnej grupy działania.

W związku z przygotowaniami nowej strategii rozwoju, którą chcemy realizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020 - 2027 prosimy o wypełnienie ankiety. Państwa odpowiedzi przyczynią się do wyboru oczekiwanych przez mieszkańców kierunków rozwoju naszego obszaru.

 

Rozpocznij ankietę teraz!2023-03-27 

Zaproszenie do konsultacji

Poniżej prezentujemy projekt tabeli potrzeb, celów, przedsięwzięć i wsaźników uwzględnionej w projekcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tabela została opracowana na podstawie badania opinii mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Zapraszamy do zapoznania się projektem tabeli potrzeb, celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR i zgłaszania swoich uwag do zapisów w niej zawartych. Swoje uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.wieruszow@wp.pl lub bezpośrednio w biurze LGD (Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26 i 26A) w terminie do 10 kwietnia 2023 r.

 

Do pobrania:

Projkt tabeli potrzeb, celów przedsięwzięć i wskaźników dla obszaru "Między Prosną a Wartą" - LGD


Uwaga.
Do otwarcia pliku niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)2023-01-09 

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego LSR 2023-2027

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców naszego obszaru (tj. gminy powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa) do punktu konsultacyjnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027.

 

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 8:00 - 14:00 w biurze „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1 - 7, pokoje nr 26 i 26A.


Zapraszamy:)


Razem stwórzmy strategię, która jak najlepiej będzie odpowiadać naszym potrzebom.2023-01-09 

Zaproszenie do konsultacji

Poniżej prezentujemy projekt analizy SWOT, czyli zestawienie szans, mocnych stron, słabych stron i zagrożeń. Tabela została opracowana na podstawie opinii wyrażonych przez uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych przeprowadzony we wszystkich gminach naszej LGD. Spotkania były prowadzone od 3 – 13.10.2022 r. Na każdym spotkaniu uczestnicy wypracowali tabelę SWOT uwzględniając problemy swojej gminy. Po analizie poszczególnych tabel została utworzona tabela SWOT dla całego obszaru LGD (tj. gmin; Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem analizy SWOT i zgłaszania swoich uwag do zapisów w niej zawartych. Swoje uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.wieruszow@wp.pl lub bezpośrednio w biurze LGD (Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26 i 26A) w terminie do 23 stycznia 2023 r.

 

Do pobrania:

Projkt analizy SWOT dla obszaru "Między Prosną a Wartą" - LGD


Uwaga.
Do otwarcia pliku niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)2022-10-17 

Konsultacje społeczne zakończone

W czwartek 13 października zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych. Spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich gmin z obszaru naszej LGD. Podczas każdego ze spotkań została sporządzona analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania problemów, z którymi mierzą się każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów okazały się przygotowane przez pracowników LGD ankiety.

  więcej >>


2022-10-01 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD (tj. Gmin: Czastary, Bolesławiec, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów) na spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

W programie m.in.: 

 • przedstawienie charakterystyki i omówienie dotychczasowej działalności LGD,
 • diagnoza obszaru,
 • przeprowadzenie analizy SWOT obszaru,
 • analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju,
 • zbieranie potrzeb i pomysłów mieszkańców.

Spotkania odbędą się w każdej z ww. gmin członkowskich LGD.

Zobacz terminy spotkań2022-07-02 

Umowa o wsparcie przygotowawcze podpisana

„Między Prosną a Wartą” – LGD w dniu 01.07.2022 r. podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o wsparcie przygotowawcze. Umowa umożliwia przystąpienie do działań w celu przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania.

znalezionych: 12 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015